سایت ارائه دهنده ایده کسب و کار - ایده باران

www.ideabaran.ir

ایده باران تبریز گروهی برای ارائه ایده و همکاری در اجرای ایده های کسب و کار بوده و هدف اصلی آن همکاری و کار گروهی در جهت کارآفرینی در شهر تبریز می باشد.

idea, business.

Seite aufrufen

Ähnliche Seiten